koniec skúškového obdobia - letný semester - končiaci študenti

02.06.2017 sa končí skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2016/2017 v dennej a v externej forme štúdia. Termín platí pre študentov, ktorí sú v akademickom roku 2016/2017 zapísaní v poslednom roku štúdia.