kontrola štúdia - končiaci študenti

12.06.2017 je posledný deň na kontrolu štúdia. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2016/2017 do posledného roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2016 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.