prijímacie konanie na bakalárske štúdium - 1. kolo

13.06.2017 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy bakalárskeho štúdia staviteľstvo, geodézia a kartografia, technológia a manažment stavieb a pozemné staviteľstvo. Štúdium sa začína 01.09.2017.