štátne skúšky 2016/2017

19.06.2017 až 30.06.2017 sa na SvF UNIZA konajú štátne skúšky v bakalárskom a v inžinierskom štúdiu v dennej a externej forme. Rámcový harmonogram (podľa katedier) je k dispozícii tu. Podrobný harmonogram štátnych skúšok je uverejnený na katedrách SvF UNIZA.