prijímanie prihlášok na bakalárske štúdium - 2. kolo

23.06.2017 až 14.08.2017 sa v druhom kole prijímacieho konania prijímajú prihlášky na študijné programy bakalárskeho štúdia. Študijné programy, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 16.06.2017. Štúdium sa začína 01.09.2017. Podmienky prijímacieho konania.