stretnutie s akademickou obcou

14. decembra 2017 sa o 11.00 v učebni AF014 uskutoční stretnutie vedenia SvF UNIZA s členmi akademickej obce fakulty.