začiatok skúškového obdobia - zimný semester

8. 1. 2018 sa začína skúškové obdobie v zimnom semestri akademického roka 2017/2018 v dennej a v externej forme štúdia.