začiatok prihlasovania povinne voliteľných a výberových predmetov na 2018/2019

5. 3. 2018 až 19. 3. 2018 si študenti (okrem študentov, ktorí končia štúdium v akademickom roku 2017/2018) prihlasujú v e-vzdelavani povinne voliteľné a výberové predmety do svojich študijných plánov na akademický rok 2018/2019.