štátna skúška - prihlasovanie

18. 4. 2018 sa končí prihlasovanie sa študentov, končiacich štúdium v akademickom roku 2017/2018, na štátnu skúšku a na predmety štátnych skúšok.

Študent sa na štátnu skúšku a na predmety štátnej skúšky prihlasuje na katedre, ktorá garantuje jeho záverečnú prácu.

Informácie o štátnych skúškach na SvF UNIZA sú dostupné tu.