odovzdávanie záverečných prác

4. 6. 2019 je posledný termín na odovzdanie spracovanej bakalárskej práce / diplomovej práce, ktorá bude obhajovaná v akademickom roku 2018/2019. Študent odovzdá predpísaný počet výtlačkov záverečnej práce na katedre, ktorá záverečnú prácu garantuje.

4. 6. 2019 je posledný termín na vloženie záverečnej práce, ktorá bude obhajovaná v akademickom roku 2018/2019. Študent vloží záverečnú prácu v elektronickej forme do systému Evidencie záverečných prác podľa pokynov SvF UNIZA.