kontrola štúdia - končiaci študenti

10. 6. 2019 je posledný deň na kontrolu štúdia. Kontrolujú sa študijné výsledky študentov zapísaných v akademickom roku 2018/2019 do posledného roku štúdia - počet získaných kreditov, splnenie predpísaných študijných povinností. Podrobne v Príkaze dekana SvF UNIZA 5/2018 a v Študijnom poriadku SvF UNIZA.