štátne skúšky 2018/2019

17. 6. 2019 až 26. 6. 2019 sa na SvF UNIZA konajú štátne skúšky v bakalárskom a v inžinierskom štúdiu v dennej a externej forme. Rámcový harmonogram (podľa katedier) je k dispozícii tu. Podrobný harmonogram štátnych skúšok je uverejnený na katedrách SvF UNIZA.