prijímanie prihlášok na bakalárske štúdium - 2. kolo

24. 6. 2019 až 16. 8. 2019 sa v druhom kole prijímacieho konania prijímajú prihlášky na študijné programy bakalárskeho štúdia. Študijné programy, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 21. 6. 2019. Štúdium sa začína 01.09.2019. Podmienky prijímacieho konania.