prijímacie konanie na inžinierske štúdium - 1. kolo

9. 7. 2019 sa koná zasadnutie komisie pre prijímacie konanie bez osobnej účasti uchádzačov - študijné programy inžinierskeho štúdia inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, plánovanie dopravnej infraštruktúry, technológia a manažment stavieb, pozemné staviteľstvo a nosné konštrukcie budov. Štúdium sa začína 1. 9. 2019.