koniec skúškového obdobia - letný semester

12. 7. 2019 sa končí skúškové obdobie v letnom semestri akademického roka 2018/2019 v dennej a v externej forme štúdia. Termín platí pre študentov, ktorí sú v akademickom roku 2018/2019 zapísaní v inom ako v poslednom roku štúdia.