zápis do 1. roku bakalárskeho štúdia

18. 7. 2019 sa o 9.00 v Aule 5 koná zápis študentov do 1. roku bakalárskeho štúdia.