prijímanie prihlášok na inžinierske štúdium - 2. kolo

22. 7. 2019 až 16. 8. 2019 sa v druhom kole prijímacieho konania prijímajú prihlášky na študijné programy inžinierskeho štúdia. Študijné programy, v ktorých sa 2. kolo prijímacieho konania uskutoční, budú zverejnené do 15. 7. 2019. Štúdium sa začína 1. 9. 2019. Podmienky prijímacieho konania.