zápis do 1. roku inžinierskeho štúdia

26. 7. 2019 sa koná zápis študentov do 1. roku inžinierskeho štúdia.