UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Príprava štátnych skúšok 2018/2019

Written by Janka Šestáková
Friday, 06 October 2017 06:50

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok :: pdf ::

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2018/2019 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce.
Vyplnenú a podpísanú prihlášku (:: docx :: :: pdf ::) odovzdajú na katedre, na ktorej spracovávajú záverečnú prácu
najneskôr 17.4.2019.