UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Staviteľstvo (2009)

Written by Janka Šestáková
Wednesday, 04 May 2016 14:29
Povinné predmety
P1 ... Statika a pružnosť
Voliteľné predmety
V1 ... Betónové konštrukcie
V2 ... Cestné staviteľstvo
V3 ... Ekonomika stavebníctva
V4 ... Geomechanika
V5 ... Kovové konštrukcie
V6 ... Technológia stavieb
V7 ... Železničné staviteľstvo
Poznámka
Študent si volí dva z voliteľných predmetov (V1 až V7)