ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Technológia a manažment stavieb (2009)

Napísal Janka Šestáková
Streda, 06 Máj 2015 16:29
Povinné predmety
P1 ... Statika a pružnosť
P2 ... Technológia stavieb
Voliteľné predmety
V1 ... Betónové a kovové mosty
V2 ... Betónové konštrukcie
V3 ... Cestné staviteľstvo
V4 ... Ekonomika stavebníctva
V5 ... Geotechnika
V6 ... Konštrukcie pozemných stavieb
V7 ... Kovové konštrukcie
V8 ... Železničné staviteľstvo
Poznámka
Študent si volí jeden z voliteľných predmetov (V1 až V8)