ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Technológia a manažment stavieb (2009)

Napísal Janka Šestáková
Streda, 06 Máj 2015 16:29
Povinné predmety
P1 ... Rekonštrukcia a údržba stavieb
P2 ... Riadenie investičných projektov
Voliteľné predmety
V1 ... Ekonomika stavebného podnikania
V2 ... Inžinierska geológia a podzemné stavby
V3 ... Manažment kvality
V4 ... Skúšobníctvo
V5 ... Systém hospodárenia so stavbami
V6 ... Technológia stavieb
Poznámka
Študent si volí jeden z voliteľných predmetov (V1 až V6)