ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Šablóny prezentácií záverečných prác 2018/2019

Napísal Janka Šestáková
Piatok, 06 Október 2017 06:50
  • šablóna prezentácie Bakalárskej práce :: pptx ::

  • šablóna prezentácie Diplomovej práce :: pptx ::