ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Pozemné staviteľstvo (2015)

Napísal Janka Šestáková
Streda, 10 Máj 2017 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Bakalárska práca a jej obhajoba
Konštrukcie pozemných stavieb
Povinne voliteľné predmety štátnej skúšky
Betónové a murované konštrukcie pozemných stavieb
Kovové a drevené konštrukcie pozemných stavieb
Statika stavebných konštrukcií pozemných stavieb
Stavebná fyzika v pozemných stavbách

Poznámka
Študent si volí jeden z povinne voliteľných predmetov štátnej skúšky