ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Staviteľstvo (2015)

Napísal Janka Šestáková
Nedeľa, 06 Máj 2018 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Bakalárska práca a jej obhajoba
Statika a pružnosť
Povinne voliteľné predmety štátnej skúšky
Betónové a kovové konštrukcie
Cestné staviteľstvo a dopravné inžinierstvo
Ekonomika a riadenie stavieb
Geomechanika
Železničné staviteľstvo a údržba tratí
Poznámka
Študent si volí jeden z povinne voliteľných predmetov štátnej skúšky