UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Geodézia a kartografia (2015)

Written by Janka Šestáková
Sunday, 06 May 2018 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Bakalárska práca a jej obhajoba
Geodézia
Povinne voliteľné predmety štátnej skúšky
Globálne geodetické systémy
Pozemkový manažment
Priestorové analýzy
Dopravné stavby 
Poznámka
Študent si volí jeden z povinne voliteľných predmetov štátnej skúšky