UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2015)

Written by Marián Drusa
Sunday, 06 May 2018 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Diplomová práca a jej obhajoba
Odborná rozprava (štátna skúška konaná na KCS, KSKM, KGt, KŽSTH alebo KSMAM)