ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2015)

Napísal Marián Drusa
Nedeľa, 06 Máj 2018 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Diplomová práca a jej obhajoba
Odborná rozprava (štátna skúška konaná na KCS, KSKM, KGt, KŽSTH alebo KSMAM)