UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Objekty dopravných stavieb (2015)

Written by Janka Šestáková
Sunday, 06 May 2018 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Diplomová práca a jej obhajoba
Odborná rozprava pre zameranie betónové konštrukcie a mosty
Odborná rozprava pre zameranie kovové konštrukcie a mosty