ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Objekty dopravných stavieb (2015)

Napísal Janka Šestáková
Nedeľa, 06 Máj 2018 07:20
Povinné predmety štátnej skúšky
Diplomová práca a jej obhajoba
Odborná rozprava pre zameranie betónové konštrukcie a mosty
Odborná rozprava pre zameranie kovové konštrukcie a mosty