ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Edičná činnosť na UNIZA

Zásady edičnej činnosti na Žilinskej univerzite v Žiline - smernica UNIZA č. 152 :: pdf :: docx :: Účinná od 4. 5. 2017

Súčasťou smernice sú prílohy:

 • Žiadosť o zaradenie do edičného plánu UNIZA
 • Oznámenie o zaradení knižnej publikácie do edičného plánu UNIZA
 • Oznámenie o zaradení skrípt do edičného plánu UNIZA
 • Žiadosť o zmenu termínu odovzdania predlohy hotového diela
 • Vyhlásenie autora (príloha predlohy hotového diela)
 • Čestné vyhlásenie autora (príloha predlohy hotového diela)
 • Objednávka vydania skrípt
 • Objednávka vydania knižnej publikácie
 • Recenzný posudok knižnej publikácie
 • Recenzný posudok skrípt
 • Stanovisko vedeckého redaktora
 • Stanovenie predajnej ceny publikácie
 • Metodické pokyny pre autorov publikácií a Zásady úprav rukopisov a predlôh pre tlač v EDISe - vydavateľskom centre ŽU
 • Zmluva o vytvorení zamestnaneckého diela
 • Zmluva o vytvorení spoločného diela
Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 04 Máj 2017 08:10
 

Edičná činnosť na UNIZA - archív