ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Možnosti štúdia na SvF UNIZA od 2018/2019

Príkaz dekana č. 10/2017 o podmienkach prijímacieho konania v roku 2018 na štúdium študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v bakalárskom a inžinierskom štúdiu :: pdf ::

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia a podmienkach prijímacieho konania na SvF UNIZA od akademického roku 2018/2019
:: bakalárske štúdium ::
:: inžinierske štúdium ::
:: doktorandské štúdium ::

Summary information about possibilities of study and conditions of admission procedure at FCE UNIZA for the academic year 2018/2019
:: Bachelor's Degree Studies ::
:: Master's Degree Studies ::
:: Doctoral Degree Studies ::


Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 24 August 2017 17:05
 

Možnosti štúdia na SvF UNIZA od 2017/2018

Príkaz dekana č. 9 / 2016 o podmienkach prijímacieho konania v roku 2017 na štúdium študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v bakalárskom a inžinierskom štúdiu :: pdf ::

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia a podmienkach prijímacieho konania na SvF UNIZA od akademického roku 2017/2018
:: bakalárske štúdium ::
:: inžinierske štúdium ::
:: doktorandské štúdium ::

!!! Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole. !!!

Summary information about possibilities of study and conditions of admission procedure at FCE UNIZA for the academic year 2017/2018

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 12 Január 2017 10:05