ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Možnosti štúdia na SvF UNIZA od 2019/2020

Príkaz dekana č. 8/2018 o podmienkach prijímacieho konania v roku 2019 na štúdium študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v bakalárskom a inžinierskom štúdiu :: pdf ::

Súhrnné informácie o možnostiach štúdia a podmienkach prijímacieho konania na SvF UNIZA od akademického roku 2019/2020:
:: bakalárske štúdium ::
:: inžinierske štúdium ::
:: doktorandské štúdium ::


Napísal Janka Šestáková Sobota, 01 September 2018 08:05