ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Prieskumy na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Absolventi

 • dotazníkový prieskum 2019  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2018  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2017  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2016  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2015  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2014  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2013  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2012  :: pdf ::

Študenti

 • dotazníkový prieskum 2017/2018  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2016/2017  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2015/2016  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2014/2015  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2013/2014  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2012/2013  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2011/2012  :: pdf ::
 • dotazníkový prieskum 2010/2011  :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Streda, 12 September 2018 12:00
 

Rada kvality na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Členovia Rady kvality Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline:

prof. Ing. Marián Drusa, PhD., dekan SvF UNIZA

doc. Ing. Mária Kúdelčíková , PhD., prodekanka SvF UNIZA pre študijnú a pedagogickú činnosť, predsedníčka Rady kvality SvF UNIZA

doc. Ing. Peter Koteš, PhD., prodekan SvF UNIZA pre vedecko - výskumnú činnosť

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

doc. Ing. Mária Trojanová, CSc., členka Rady kvality UNIZA 

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, manažérka kvality SvF UNIZA


Napísal Janka Šestáková Pondelok, 02 Júl 2018 07:12
 

Overovanie funkčnosti vnútorného systému kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2018 :: pdf ::

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2018  :: pdf ::

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2017 :: pdf ::

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2017  :: pdf ::

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2016 :: pdf ::

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2016 :: pdf ::

Správa z hodnotenia funkčnosti  vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzite v Žiline – rok 2013 :: pdf ::

Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline – rok 2013 :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Utorok, 12 Jún 2018 07:28
 

Prieskumy funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce Žilinskej univrzity v Žiline

Vyhodnotenie prieskumu funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce UNIZA (2017) :: pdf ::

Stanovisko UNIZA k pripomienkam z prieskumu (2017) :: pdf ::

Vyhodnotenie prieskumu funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce UNIZA (2015) :: pdf ::

Stanovisko UNIZA k pripomienkam z prieskumu (2015) :: pdf ::

Vyhodnotenie prieskumu funkčnosti vnútorného systému kvality u členov akademickej obce UNIZA (2014) :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 12 Apríl 2018 09:28
 

Základné dokumenty Vnútorného systému kvality - Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Smernica Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline č. 1/2017 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 1: Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 2: Zoznam relevantnej riadiacej a preukaznej dokumentácie na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 3: Štatút Rady kvality Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Smernica č. 1/2017 - Príloha 4: Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Staršie verzie
          Smernica Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline č. 1/2014 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 1: Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 2: Zoznam relevantnej riadiacej a preukaznej dokumentácie na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 3: Štatút Rady kvality Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
          Smernica č. 1/2014 - Príloha 4: Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 10 Apríl 2017 08:58
 

Samohodnotiaca správa CAF Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Príručka modelu CAF 2013  :: pdf ::

Samohodnotiaca správa CAF SvF UNIZA 2008  :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 05 Máj 2014 11:54
 

Politika kvality - Žilinská univerzita v Žiline

Politika kvality Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::
Napísal Janka Šestáková Pondelok, 02 December 2013 07:01
 

Základné dokumenty Vnútorného systému kvality - Žilinská univerzita v Žiline

Smernica Žilinskej univerzity v Žiline č. 113 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 1: Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 2: Zoznam relevantnej riadiacej dokumentácie Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 3: Štatút Rady kvality Žilinskej univerzity v Žiline  :: pdf ::

Smernica č. 113 - Príloha 4: Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality  :: pdf ::
Napísal Janka Šestáková Pondelok, 02 December 2013 06:45