ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Dekan

Prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

tel.: 00421 41 513 55 00
fax: 00421 41 513 55 10
email: dekan@fstav.uniza.sk
            marian.drusa@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE318 (3. poschodie)


Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:00
 

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

tel.: 00421 41 513 56 63
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: peter.kotes@fstav.uniza.sk
miestnosť: AF314 (3. poschodie)
Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:01
 

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.

tel.: 00421 41 513 57 07
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: peter.krusinsky@fstav.uniza.sk
miestnosť: AD022 (prízemie)

Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:02
 

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

tel.: 00421 41 513 62 73
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE217 (2. poschodie)

Napísal Janka Šestáková Nedeľa, 01 Júl 2018 07:03