ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Dekan

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
tel.: 00421 41 513 55 00
fax: 00421 41 513 55 10
email: dekan@fstav.uniza.sk
           josef.vican@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE318 (3. poschodie)


Napísal Janka Šestáková Streda, 01 Október 2014 07:00
 

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka
tel.: 00421 41 513 59 05
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: jozef.komacka@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE024 (prízemie)

Napísal Janka Šestáková Streda, 01 Október 2014 07:01
 

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
tel.: 00421 41 513 56 63
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: peter.kotes@fstav.uniza.sk
miestnosť: AF314 (3. poschodie)

Napísal Janka Šestáková Streda, 01 Október 2014 07:02
 

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

Ing. Janka Šestáková, PhD.
tel.: 00421 41 513 58 07
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: janka.sestakova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE206 (2. poschodie)

Napísal Janka Šestáková Streda, 01 Október 2014 07:03