ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Akademický senát fakulty je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty, ktorý rozhoduje o zásadných otázkach fakulty v súlade so zákonom a štatútom fakulty (legislatíva). Sleduje plnenie základných cieľov výchovy vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. Sleduje dodržiavanie slobody prejavu, slobody zhromažďovania, slobody vedeckého bádania, slobody vyučovať a učiť sa v súlade so zásadami demokracie a humanity.

Napíšte senátorom na adresu senat@fstav.uniza.sk.

Napísal Administrator Streda, 02 Jún 2010 10:59
 

Zamestnanecká časť AS SvF UNIZA

Ing. František Bahleda, PhD.
prof. Dr. Ing. Martin Decký (predseda AS SvF UNIZA)
Ing. Matúš Farbák, PhD.
Ing. Jozef Gocál, PhD.
Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. (tajomníčka AS SvF UNIZA)
doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.
Ing. Jakub Chromčák
Ing. Soňa Masarovičová, PhD. (podpredsedníčka AS SvF UNIZA - zamestnanecká časť)
Ing. Daniel Papán, PhD.
Ing. Peter Pisca, PhD.
doc. Ing. Eva Remišová, PhD.
Ing. Štefan Šedivý, PhD.
Napísal Janka Šestáková Piatok, 04 Máj 2018 06:00
 

Študentská časť AS SvF UNIZA

Lucia Dzurecová
Ing. Filip Gago
Ing. Miroslav Jančula (podpredseda AS SvF UNIZA - študentská časť)
Ing. Martina Margorínová
Ing. Jozef Prokop
Ing. Martin Vavruš

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 22 Marec 2018 16:00
 

Komisie AS SvF UNIZANapísal Janka Šestáková Štvrtok, 22 Marec 2018 16:00
 

Dokumenty AS SvF UNIZA

Dokumenty AS SvF UNIZA sú uverejnené v sekcii Legislatíva
Napísal Janka Šestáková Utorok, 12 Január 2016 13:19
 

Zápisy zo zasadnutia AS SvF UNIZA

Zápis AS SvF 27.06 2019 (.pdf)
Zápis AS SvF 24.05 2019 (.pdf)
Zápis AS SvF 02.05 2019 (.pdf)
Zápis AS SvF 28.03.2019                                                                      (.pdf)
Zápis AS SvF 25.10.2018 (.pdf)
Zápis AS SvF 28.09.2018 (.pdf)
Zápis AS SvF 15.06.2018 (.pdf)
Zápis AS SvF 15.06.2018 - Voľba kandidáta na dekana SvF UNIZA na funkčné obdobie 2018-2022 (.pdf)
Zápis AS SvF 26.04.2018
(.pdf)
Zápis AS SvF 22.03.2018
(.pdf)
Zápis AS SvF 13.02.2018 (.pdf)
Zápis AS SvF 22.01.2018
(.pdf)
Zápis AS SvF 19.10.2017
(.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 30.06.2017 (.pdf)
Zápis AS SvF 06.04.2017
(.pdf)
Zápis AS SvF 19.01.2017 (.pdf)
Zápis AS SvF 29.09.2016
(.pdf)           Príloha (.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 10.06.2016
(.pdf)
Zápis AS SvF 17.12.2015 (.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 21.10.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 08.10.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 10.09.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 12.05.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 02.04.2015 (.pdf)
Zápis AS SvF 28.10.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 30.09.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 20.06.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 12.06.2014 (.pdf)
Zápis z korešpondenčného hlasovania AS SvF 07.05.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 05.05.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 17.04.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 20.03.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 13.03.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.02.2014 (.pdf)
Zápis AS SvF 21.11.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 17.10.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 05.08.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 03.06.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 02.05.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 22.03.2013 (.pdf)
Zápis AS SvF 22.11.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 25.10.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 06.09.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.04.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 29.03.2012 (.pdf)
Zápis AS SvF 06.10.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 08.07.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 07.04.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 10.03.2011 (.pdf)
Zápis AS SvF 07.12.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 16.11.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 24.09.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 09.06.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 17.05.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 10.05.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 03.05.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 24.02.2010 (.pdf)
Zápis AS SvF 23.10.2009 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.10.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.10.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 27.06.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 18.04.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 12.02.2008 (.pdf)
Zápis AS SvF 22.01.2008 (.pdf)


Napísal Janka Šestáková Pondelok, 25 Jún 2018 06:00