ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Vedecká rada

Členov vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Predsedom vedeckej rady je dekan. Členmi sú prodekani, predseda Akademického senátu fakulty, učitelia, vedeckí pracovníci a významní odborníci z fakultných aj mimofakultných pracovísk schválení akademickým senátom fakulty.

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 14 Marec 2016 11:19
 

Zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 29.11.2019

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 14.06.2018

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 15.03.2018

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 23.11.2017

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 30.03.2017

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 02.12.2016

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 07.04.2016

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 03.12.2015

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 26.03.2015

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 13.11.2014

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 30.04.2014

Zasadnutie Vedeckej rady SvF UNIZA 06.03.2014

Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 28 Jún 2018 18:10
 

Členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

Predseda

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.                  (SvF UNIZA Žilina, dekan)

Podpredseda

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.                     (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť)

Členovia

prof. Dipl. – Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. (SKSI, Bratislava, externý člen)

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. (KSKM, SvF UNIZA Žilina)

Dr. Ing. Ján Bušovský (Prodex s.r.o., Bratislava, externý člen)

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. (KCS, SvF UNIZA Žilina)

prof. Dr. Ing. Martin Decký (KCS, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. (FBI UNIZA Žilina)

doc. Ing. Agnes Iringová, PhD. (KPSU, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (KŽSTH, SvF UNIZA Žilina)

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová (KGd, SvF UNIZA Žilina)

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka (KCS, SvF UNIZA Žilina).

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. (KGt, SvF UNIZA Žilina)

doc. Ing. Emil Kršák, PhD. (FRI UNIZA Žilina, dekan)

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy)

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. (SvF UNIZA Žilina, prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť)

doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc. (KSMAM, SvF UNIZA Žilina)

prof Ing. Ján Mikolaj, CSc. (KTMS, SvF UNIZA Žilina)

Ing. Slavomír Podmanický (Reming Consult a.s., Bratislava, externý člen)

prof. Dr. Ing. Milan Sága (SjF UNIZA Žilina, dekan)

Ing. Juraj Serva (Cesty Nitra a.s., Nitra, externý člen)

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. (KGt, SvF UNIZA Žilina)

Ing. Róbert Šinály (Eurovia Sk a.s., Košice, externý člen)

doc. Ing. Alexander Tesár, DrSc. (Ústarch SAV Bratislava, externý člen)

RNDr. Pavol Tupý (Envigeo a.s., Banská Bystrica, externý člen)

prof. Ing. Josef Vičan, CSc. (KSKM, SvF UNIZA Žilina)

Napísal Janka Šestáková Sobota, 21 Apríl 2018 15:26
 

Čestní členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. (FAST VUT Brno, dekan)

prof. Ing. Ján Benčat, PhD. (SvF UNIZA, emeritný dekan)

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (FAST, VŠB - TU Ostrava, dekan)

prof. Ing. Jiří Máca, Ph.D. (FAST ČVUT Praha, dekan)

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD. (SvF TU Košice, dekan)

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. (SvF STU Bratislava, dekan)

Napísal Janka Šestáková Streda, 09 Máj 2018 07:26