UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Full time Bachelor's study

 • Geodesy and Cartography (GC) - only full-time study form possible
 • Buildings (B) - only full-time study form possible
 • Civil Engineering (CE) - in Slovak but also in English language
 • Technology and Construction Management (TCM)
Written by Janka Šestáková Tuesday, 10 July 2018 11:00
 

External Bachelor's degree

 • Buildings
 • Civil Engineering (in English)
Written by Janka Šestáková Tuesday, 10 July 2018 11:00
 

Full time Master's study

 • Roadway Engineering
 • Railway Engineering
 • Civil Engineering Structures
 • Technology and Construction Management
 • Bearing Structures of Buildings
 • Buildings
Written by Janka Šestáková Tuesday, 10 July 2018 11:02
 

External Master's degree

 • Roadway Engineering
 • Railway Engineering
 • Civil Engineering Structures
 • Technology and Construction Management
 • Bearing Structures of Buildings
Written by Janka Šestáková Tuesday, 10 July 2018 11:03
 

Akreditované študijné programy doktorandského štúdia - denná forma štúdia

teória a konštrukcie pozemných stavieb (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby) 

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

aplikovaná mechanika (5.1.7 aplikovaná mechanika)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo) 

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov doktorandského štúdia v dennej forme je 3 akademické roky.

Written by Janka Šestáková Tuesday, 10 July 2018 11:05
 

Akreditované študijné programy doktorandského štúdia - externá forma štúdia

teória a konštrukcie pozemných stavieb (študijný odbor 5.1.4 pozemné stavby)

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby)

aplikovaná mechanika (5.1.7 aplikovaná mechanika)

technológia a manažment stavieb (5.2.8 stavebníctvo) 

Štandardná dĺžka štúdia študijných programov doktorandského štúdia v externej forme je 4 akademické roky.
Written by Janka Šestáková Tuesday, 10 July 2018 11:06