ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Oznamy - Prijímacie konanie a témy dizertačných prác na akademický rok 2019/2020

 

Oznamy - Obhajoby dizertačných prác


Napísal Janka Šestáková Utorok, 21 August 2018 19:42
 

Doktorandské štúdium - Harmonogram

 

Doktorandské štúdium - Dizertačná skúška

Náležitosti k dizertačnej skúške a obhajobe projektu dizertačnej práce

Protokolový list predmetu
Napísal Janka Šestáková Piatok, 23 September 2016 09:00
 

Referát vedy a výskumu SvF UNIZA

Ing. Andrea Husáriková

phone.: ++421 (0)41 513 5549
fax: ++421 (0)41 513 5510
e-mail: andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
miestnosť: AE309 (3. poschodie)

Napísal Janka Šestáková Streda, 20 Január 2016 19:07
 

Doktorandské štúdium - Legislatíva

 • Smernica č. 116 - Určenie školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Príloha č. 1 k smernici č. 107 - Výška školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Príloha č. 2 k smernici č. 107 - Spôsob platby školného, poplatkov a platieb spojených so štúdiom a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko – pedagogických titulov
 • Smernica č. 103 - O záverečných prácach v podmienkach ŽU v Žiline
 • Metodické usmernenie č. 5/2013 Podávanie žiadostí a postup pri ďalšom spracovaní a vybavení žiadostí o úľavy pre platenie školného
 • Metodické usmernenie č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uschovávanie a sprístupňovaní
 • Príloha č. 1 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2
 • Príloha č. 2 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Licenčná zmluva o použití diela
 • Príloha č. 3 k metodickému usmerneniu č. 56/2011 - Vyhlásenie o poskytnutí diela bez možnosti sprístupnenia
Napísal Janka Šestáková Streda, 20 Január 2016 19:05
 

Doktorandské štúdium - Prijímacie konanie

 

Doktorandské štúdium - Študijné plány

 

Doktorandské štúdium - Individuálne študijné a vedecké plány

 • denné štúdium
Napísal Janka Šestáková Streda, 20 Január 2016 19:02
 

Doktorandské štúdium - Ročné hodnotenia doktorandov

 • denné štúdium

Napísal Janka Šestáková Streda, 20 Január 2016 19:01
 

Doktorandské štúdium - Dizertačná práca