UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Tlačivá

TlačiváTlačivá a formuláre

 • potvrdenie o návšteve školy pre študentov v dennej forme štúdia   :: docx ::
 • potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa   :: pdf ::     :: rtf ::
 • žiadosť o úľavu z platby školného   :: pdf ::
 • žiadosť o zmenu rozvrhu   :: pdf ::
 • žiadosť o doplnenie predmetu do študijného plánu   :: docx ::
 • žiadosť o zmenu predmetu v študijnom pláne   :: docx ::
 • žiadosť o uznanie absolvovaných študijných povinností   :: docx ::
 • žiadosť o individuálny študijný plán   :: docx ::     povinný dodatok k žiadosti   :: docx ::
 • žiadosť o opakovanie roku štúdia   :: docx ::
 • žiadosť o prerušenie štúdia   :: docx ::
 • žiadosť o zanechanie štúdia   :: docx ::
 • potvrdenie o vysporiadaní záväzkov k Ubytovacím zariadeniam UNIZA a k Univerzitnej knižnici UNIZA   ::docx ::
 • potvrdenie o ukončení štúdia štátnou skúškou   :: docx ::
Written by Janka Šestáková Saturday, 29 September 2018 16:28