ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Dôležité termíny 2019

Deň otvorených dverí: 6. 2. 2019

Termín podania prihlášky - 1. stupeň štúdia, 1. kolo: do 31. 5. 2019 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 1. stupeň štúdia, 1. kolo: 14. 6. 2019

Termín podania prihlášky - 1. stupeň štúdia, 2. kolo: od 24. 6. 2019 do 16. 8. 2019 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 1. stupeň štúdia, 2. kolo: 23. 8. 2019

Termín podania prihlášky - 2. stupeň štúdia, 1. kolo: do 31. 5. 2019 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 2. stupeň štúdia, 1. kolo: 9. 7. 2019

Termín podania prihlášky - 2. stupeň štúdia, 2. kolo: od 22. 7. 2019 do 16. 8. 2019 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 2. stupeň štúdia, 2. kolo: 23. 8. 2019 

Termín podania prihlášky - 3. stupeň štúdia: do 31. 5. 2019 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 3. stupeň štúdia: 27. 6. 2019 

Napísal Janka Šestáková Sobota, 01 September 2018 08:30