ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Dôležité termíny

Deň otvorených dverí: 8.2.2017

Termín podania prihlášky - 1. stupeň štúdia, 1. kolo: do 31.5.2017 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 1. stupeň štúdia, 1. kolo: 13.6.2017

Termín podania prihlášky - 1. stupeň štúdia, 2. kolo: od 23.6.2017 do 14.8.2017 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 1. stupeň štúdia, 2. kolo: 25.8.2017

Termín podania prihlášky - 2. stupeň štúdia, 1. kolo: do 31.5.2017 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 2. stupeň štúdia, 1. kolo: 10.7.2017

Termín podania prihlášky - 2. stupeň štúdia, 2. kolo: od 21.7.2017 do 14.8.2017 (vrátane)
Termín prijímacieho konania - 2. stupeň štúdia, 2. kolo: 25.8.2017 
Napísal Administrator Štvrtok, 01 September 2016 11:10