ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Koordinátorka Žilinskej univerzity v Žiline pre prácu so študentami so špecifickými potrebami

PhDr. Katarína Gažová
telefón: 00421 513 50 38, 00421 903 196 058
e-mail: katarina.gazova@uniza.sk

všetky informácie na www

Napísal Janka Šestáková Sobota, 01 September 2018 08:00
 

Koordinátorka Stavebnej fakulty pre prácu so študentami so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
telefón: 00421 41 513 6273
fax: 00421 41 513 55 10
e-mail: maria.kudelcikova@fstav.uniza.sk
miestnosť AE 212 (2. poschodie)
Napísal Janka Šestáková Sobota, 21 Apríl 2018 15:31
 

Legislatíva