UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Výber tém záverečných prác


Okruhy tém štátnych skúšok 2018/2019 - študijné programy (2015)

Bakalárske štúdium 
 • zoznam predmetov 2018/2019 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov (platné v akademickom roku 2018/2019)  čiastočne aktualizované 3.5.2019

          študijný program geodézia a kartografia (2015)

          študijný program staviteľstvo (2015)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2015)

          študijný program pozemné staviteľstvo (2015)

Inžinierske štúdium

 • zoznam predmetov 2018/2019 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov  (platné v akademickom roku 2018/2019)  čiastočne aktualizované 28.5.2019

          študijný program cestné staviteľstvo (2015)

          študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2015)

          študijný program objekty dopravných stavieb (2015)

          študijný program plánovanie dopravnej infraštruktúry (2015)

          študijný program železničné staviteľstvo (2015)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2015)

          študijný program nosné konštrukcie budov (2015)

          študijný program pozemné staviteľstvo (2015)

Written by Administrator Friday, 29 March 2019 12:31
 

Okruhy tém štátnych skúšok 2018/2019 - študijné programy (2009)

Bakalárske štúdium 
 • zoznam predmetov 2018/2019 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov (platné v akademickom roku 2018/2019)

          študijný program staviteľstvo (2009)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2009)


Written by Administrator Friday, 29 March 2019 12:24
 

Harmonogram štátnych skúšok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky
v bakalárskom a v inžinierskom štúdiu 17. až 26.6.2019.


Written by Janka Šestáková Thursday, 22 March 2018 06:20
 

Legislatíva

 

Šablóny záverečných prác 2018/2019

 • šablóna Bakalárskej práce
  obal :: doc :: / text :: doc :: / obal CD :: doc ::
 • šablóna Diplomovej práce
  obal :: doc :: / text :: doc :: / obal CD :: doc ::
Written by Janka Šestáková Friday, 06 October 2017 06:50
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2