ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Harmonogram štátnych skúšok 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky
v bakalárskom a v inžinierskom štúdiu 17. až 26.6.2019.


Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 22 Marec 2018 06:20
 

Príprava štátnych skúšok 2018/2019

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok :: pdf ::

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2018/2019 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce.
Vyplnenú a podpísanú prihlášku (:: docx :: :: pdf ::) odovzdajú na katedre, na ktorej spracovávajú záverečnú prácu
najneskôr 17.4.2019.

Napísal Janka Šestáková Piatok, 06 Október 2017 06:50
 

Šablóny záverečných prác 2018/2019

 • šablóna Bakalárskej práce
  obal :: doc :: / text :: doc :: / obal CD :: doc ::
 • šablóna Diplomovej práce
  obal :: doc :: / text :: doc :: / obal CD :: doc ::
Napísal Janka Šestáková Piatok, 06 Október 2017 06:50
 

Šablóny prezentácií záverečných prác 2018/2019

 • šablóna prezentácie Bakalárskej práce :: pptx ::

 • šablóna prezentácie Diplomovej práce :: pptx ::
Napísal Janka Šestáková Piatok, 06 Október 2017 06:50
 

Okruhy tém štátnych skúšok 2018/2019 - študijné programy (2009)

Bakalárske štúdium 
 • zoznam predmetov 2018/2019 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov (platné v akademickom roku 2018/2019)

          študijný program staviteľstvo (2009)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2009)


Napísal Administrator Piatok, 29 Marec 2019 12:24
 

Okruhy tém štátnych skúšok 2018/2019 - študijné programy (2015)

Bakalárske štúdium 
 • zoznam predmetov 2018/2019 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov (platné v akademickom roku 2018/2019)  čiastočne aktualizované 3.5.2019

          študijný program geodézia a kartografia (2015)

          študijný program staviteľstvo (2015)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2015)

          študijný program pozemné staviteľstvo (2015)

Inžinierske štúdium

 • zoznam predmetov 2018/2019 :: pdf ::
 • okruhy tém z predmetov  (platné v akademickom roku 2018/2019)  čiastočne aktualizované 28.5.2019

          študijný program cestné staviteľstvo (2015)

          študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (2015)

          študijný program objekty dopravných stavieb (2015)

          študijný program plánovanie dopravnej infraštruktúry (2015)

          študijný program železničné staviteľstvo (2015)

          študijný program technológia a manažment stavieb (2015)

          študijný program nosné konštrukcie budov (2015)

          študijný program pozemné staviteľstvo (2015)

Napísal Administrator Piatok, 29 Marec 2019 12:31
 

Legislatíva