ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Príkazy a rozhodnutia dekana 2019

Napísal Administrator Piatok, 15 Február 2019 09:45
 

Príkazy a rozhodnutia dekana 2018

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 24 September 2018 05:25
 

Príkazy dekana 2017

Napísal Janka Šestáková Streda, 22 November 2017 08:34
 

Príkazy dekana 2016


Napísal Janka Šestáková Pondelok, 12 December 2016 07:34
 

Metodické usmernenia 2016

 

Rozhodnutia dekana 2016

.
Napísal Janka Šestáková Štvrtok, 25 Február 2016 09:34
 

Príkazy a rozhodnutia dekana / vyhlášky dekana 2015

 

Pokyny dekana 2015

Pokyn dekana SvF UNIZA 1/2015 o študijných poradcoch na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2015/2016 :: pdf ::
Dodatok č. 1  ::  pdf  ::

Napísal Janka Šestáková Utorok, 16 Jún 2015 08:00
 

Pokyny dekana 2014

Pokyn dekana SvF ŽUŽ 2/2014 o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2013/2014 :: pdf ::

Pokyn dekana SvF ŽUŽ 3/2014 o študijných poradcoch na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2014/2015 :: pdf ::

Pokyn dekana SvF ŽUŽ 3/2014 v znení dodatku č. 1 o študijných poradcoch na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2014/2015 :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 02 Jún 2014 04:00
 

Vyhlášky dekana 2014

 

Pokyny dekana 2013

Pokyn dekana SvF ŽUŽ 3/2013 o súťaži ŠVOČ 2013 :: pdf ::

Pokyn dekana SvF ŽUŽ 5/2013 o študijných poradcoch na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2013/2014 :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Piatok, 21 Jún 2013 04:00
 

Usmernenia dekana 2013

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 1/2013, ktoré definuje funkciu a upresňuje práva a povinnosti študijného poradcu študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na SvF ŽUŽ.  :: pdf ::    

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 2/2013, ktoré definuje podmienky na absolvovanie zahraničných študijných pobytov typu Lifelong Learning Program / Erasmus študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia SvF ŽUŽ.  :: pdf ::

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 3/2013 o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v akademickom roku 2012/2013 na SvF ŽUŽ :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Piatok, 03 Máj 2013 04:00
 

Vyhlášky dekana 2013

 

Metodické usmernenia dekana 2012

Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ 1/2012, o dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách   :: doc ::
Napísal Administrator Štvrtok, 13 September 2012 09:31
 

Usmernenia dekana 2012

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 4/2012, ktoré upresňuje podmienky vylúčenia zo štúdia na SvF ŽUŽ.     :: pdf ::

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 3/2012, ktoré upresňuje podmienky zanechania štúdia na SvF ŽUŽ.     :: pdf ::

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 2/2012, ktoré upresňuje podmienky zmeny študijného programu a / alebo formy štúdia na SvF ŽUŽ.     :: pdf ::

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 1/2012, ktoré upresňuje podmienky prerušenia štúdia na SvF ŽUŽ.     :: pdf :: 

Usmernenie dekana SvF ŽUŽ 5/2012o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v akademickom roku 2011/2012 na SvF ŽUŽ  :: pdf ::

Napísal Janka Šestáková Pondelok, 11 Jún 2012 11:06
 

Vyhlášky dekana 2012

Napísal Administrator Streda, 25 Január 2012 06:30