UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

Mimoriadna výzva - prihlášky na stáže v 2016/2017

Vážené študentky a doktorandky, vážení študenti a doktorandi,

chcel by som Vás týmto upozorniť na mimoriadnu výzvu podania prihlášok na stáže a absolventské stáže v zahraničných firmách v rámci Erasmus+ programu, ktoré je možné uskutočniť ešte v rámci tohto akademického roku 2016/2017, pričom absolventskú stáž je možné vykonať až do konca roku 2017.

Absolventská stáž platí pre študentov končiacich ročníkov, ktorý ukončia štúdium v lete, tak skôr ako si nájdu stále zamestnanie, môžu získať ďalšie skúsenosti v rámci stáže v zahraničnej firme. 

Apelujem na doktorandov, pretože pre nich je to veľká príležitosť získať potrebné skúsenosti pri vypracovávaní svojich dizertačných prác nie len vo firme, ale aj v univerzitných laboratóriách.

Termín podania prihlášok je do 17.2.2017. Zatiaľ stačí doniesť alebo poslať iba podpísanú prihlášku s názvom firmy. Na základe prihlášky budete nominovaný a potom budete mať čas si vybavovať ďalšie potrebné dokumenty.

:: prihláška na praktickú stáž  ::  prihláška na absolventskú stáž  ::

Prihlášky na študijné pobyty a stáže na ďalší akademický rok 2017/2018 sa budú podávať v priebehu marca - termín ešte bude zverejnený.

V prípade potreby ďalších informácii ma môžete kontaktovať (peter.kotes@fstav.uniza.sk), alebo osobne prísť (AF314)."

doc. Ing. Peter Koteš, Ph.D.
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
SvF UNIZA

Written by Janka Šestáková Wednesday, 15 February 2017 09:59
 

Formuláre prihlášok

Formulár prihlášky na Erasmus+ študijný pobyt na akademický rok 2016/2017 :: prihláška štúdium ::

Formulár prihlášky na Erasmus+ praktickú stáž na akademický rok 2016/2017 :: prihláška praktická stáž ::

Formulár prihlášky na Erasmus+ absolventskú stáž na akademický rok 2016/2017 :: prihláška absolventská stáž ::

Written by Janka Šestáková Wednesday, 15 February 2017 08:59
 

Legislatívne dokumenty

Metodické usmernenie UNIZA č. 1 / 2016 mobility študentov UNIZA v zahraničí
Written by Janka Šestáková Saturday, 07 May 2016 06:03
 

ERASMUS - mobility

ERASMUS MUNDUS - Students Mobilty programme

erasmus_plagat_web

Written by Janka Šestáková Friday, 11 March 2016 09:16
 

Mobility študentov UNIZA v zahraničí - metodické usmernenie

Metodické usmernenie UNIZA č. 1/2016 Mobility študentov UNIZA v zahraničí účinné od 1.3.2016

Written by Janka Šestáková Wednesday, 09 March 2016 07:59
 

Erasmus incoming

Dear Erasmus students,
Erasmo_hand

Every year the Faculty of Civil Engineering of University of Žilina invites students from partner’s universities. Actually we have signed bilateral agreements with 24 partners. We offer you classic Civil Engineering, Technology and Management, and Geodesy and Cartography in bachelor study programs. More specialization is in master courses in Roadway Engineering, Railways Engineering, Structures of Transport Constructions, Technology and Management of constructions.
Description of study programs you can find in ECTS brochure.

Erasmus incoming students have to fill Application Form and Learning Agreement. For all accepted students university provide accommodation in dormitories Velky Diel or Hliny http://www.iklub.sk, rooms selection is in http://vd.internaty.sk/ubytovanie.html
Your order, special request and date of arrival send via e-mail to Study office: studref@fstav.uniza.sk  or monika.ilovska@fstav.uniza.sk.


More information you can find at university section ERASMUS -  Incoming students, if you need an assistance in travelling to Zilina city and dormitory, contact students from ESN network  http://esn.uniza.sk/

Marian Drusa – Faculty Erasmus coordinator - +421 41 513 5755  drusa@fstav.uniza.sk
Written by Janka Šestáková Monday, 07 March 2016 09:58
 

Stratégia výberu študentov a prideľovania Erasmus grantov

Stratégia výberu študentov na mobility a prideľovania Erasmus grantov na akademický rok 2015/2016 :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Monday, 02 March 2015 09:59
 

Výsledky fakultného výberu študentov na ERASMUS+ mobility 2015/2016

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016 :: pdf ::

Written by Janka Šestáková Monday, 02 March 2015 09:59