UNIVERSITY OF ZILINA

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
Disciplinárna komisia


Členovia disciplinárnej komisie SvF UNIZA

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.  prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť
doc. Ing. Eva Remišová, PhD.
doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Ing. Filip Gago - študent
Ing. Jozef Prokop - študent
Ing. Martin Vavruš - študent
Written by Janka Šestáková Saturday, 21 April 2018 15:07
 

Disciplinárna komisia SvF UNIZA

Disciplinárna komisia Stavebnej fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na študijné programy uskutočňované na Stavebnej fakulte. Výnimkou je riešenie priestupkov, ktorých sa študenti dopustili v Ubytovacom zariadení Žilinskej univerzity.

Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity (smernica UNIZA č. 166) (.pdf)
Rokovací poriadok disciplinárnej komisie (smernica UNIZA č. 167) (.pdf)
Written by Administrator Tuesday, 11 January 2011 05:55