Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášky a práce:
10. mája 2019
Konanie súťaže:
16. mája 2019
Informácie pre účastníkov ŠVOČ 2019 (doprava, ubytovanie, strava)

Kontaktné informácie

Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
peter.kotes@fstav.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

ŠTATÚT

XX. ročníka súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

ŠABLÓNA PRÁCE

template.doc
template.pdf

Zborník ŠVOČ 2019 | (.iso)

Základné informácie

XX. ročník súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky bude prebiehať v priestoroch Stavebnej fakulty UNIZA  v Žiline.

Adresa: 
Univerzita Žilina, Stavebná fakulta 
Univerzitná 8215/1  (Veľký diel)
010 26 Žilina

Tel:  +421 41 5135501
Fax: +421 41 5135510

GPS súradnice:  
49°12'8.26'' N
18°45'23.6'' E

Doprava - Ubytovanie - Strava

A. Príchod do Žiliny vlastným autom, resp. prenajatým autobusom

Areál Žilinskej univerzity (UNIZA) má viaceré parkoviská, na ktorých je možné parkovať, za poplatok.

Prístup na platené parkoviská je cez rampu. Po príchode k rampe je potrebné si zobrať z automatu žetón. Pri odchode z parkoviska musíte zaplatiť poplatok v automate, ktorý sa nachádza pred rampou. Pri zdržaní sa na parkovisku do 15 minút, je potrebné žetón iba vhodiť do otvoru a rampa sa automaticky, bez platby, otvorí.

Centrálne parkovisko UNIZA sa nachádza pred a za budovou Rektorátu, Fakultou stavebnou a Fakultou humanitných vied.

Mapa areálu Žilinskej univerzity:

http://svf.uniza.sk/images/subory/April2013/Mapa_Uniza_13.gif

 

Príchod do areálu UNIZA – Stavebná fakulta, z mesta Žilina:

Príchod autobusom, autom až k obchodnému Centru CARREFOUR, ktorý sa nachádza na ul. Vysokoškolákov. Na konci obchodného centra Carrefour na kruhovom objazde odbočiť doprava a pokračovať ulicou Univerzitná. Cesta vedie trošku do kopca, po ľavej strane budete míňať Stravovacie zariadenie UNIZA – Nová Menza a Vydavateľstvo EDIS. Pokračovať v ceste ďalej. Pri budove s označením AR, (na mape je pôvodné značenie NR),  odbočiť doľava a ste v areáli UNIZA pred jednou zo vstupných rámp na parkovisko.

Odporúčame po prejdení rampou neodbočiť na parkovisko, ktoré sa nachádza pred budovami Stavebnej fakulty, resp. Fakulty humanitných vied a Rektorátu, (nakoľko pravdepodobne už bude dosť obsadené zamestnancami univerzity), ale pokračovať v jazde ďalej, cesta Vás navedie na parkovacie miesta, ktoré sa nachádzajú za budovami AE, AC,AD, (pozri mapu areálu UNIZA). Za budovami bude vyhradené miesto pre parkovanie autobusov.

Z parkoviska treba prísť k hlavnému vchodu t.j. HLAVNEJ VRÁTNICI, kde bude naša zamestnankyňa, ktorá Vás usmerní kam máte ísť, (AULA 3). V aule sa uskutoční Slávnostné otvorenie súťaže. Medzinárodné kolo ŠVOČ otvorí rektor UNIZA pán prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., resp. jeho zástupca – prorektor a dekan Stavebnej fakulty UNIZA pán prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

Po otvorení súťaže sa súťažiaci aj porotcovia odoberú do jednotlivých sekcií, kde budú prebiehať súťaže. Do sekcií (miestností) Vás odvedú naši zamestnanci, podrobné informácie budú ohlásené priamo na Slávnostnom otvorení.

B. Účastníci, ktorí pricestujú do Žiliny vlakom, resp. autobusom dňa 15. 5. 2019 a budú ubytovaní v Ubytovacom zariadení UNIZA Veľký Diel

Táto informácia sa týka iba skupiny Stavební fakulta ČVUT Praha.

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel sa nachádza na ul. Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina. Na premiestnenie sa na ubytovanie použijú účastníci trolejbus č. 14. Nástup je na zastávke Železničná stanica. 

Upozornenie: Táto zastávka sa nachádza oproti budove hlavnej železničnej stanice, pri budove Všeobecnej zdravotnej poisťovne, preto je potrebné prejsť podchodom na druhú stranu ulice.

Výstup z trolejbusu č. 14 je na zastávke Obchodná. V trolejbusoch ide svetelná informácia o jednotlivých zastávkach a na nasledujúcu zastávku Vás upozorní aj zvukový oznam. Po vystúpení z trolejbusu na zastávke Obchodná je potrebné pokračovať po chodníku v smere jazdy trolejbusu cca 200 m a následne odbočiť vpravo podchodom budovy EUROPALACE prejsť cestu a pred Vami sa nachádza Ubytovacie zariadenie UNIZA Veľký Diel. V prípade použitia tohto spoja stačí si zakúpiť jednopásmový lístok v cene 0,55 € pre jednu jazdu.

Z ubytovacieho zariadenia do areálu UNIZA – Stavebnej fakulte sa dostanete pešo, resp. autom – viď mapka areálu UNIZA. Cesta pešo trvá cca 10 minút.

Cestovný poriadok trolejbusu č. 14:  http://www.dpmz.sk/cestovny-poriadok/

Upozornenie:

Automaty na zakúpenie cestovných lístkov na MHD neprijímajú jedno a dvojeurové centy, vydávajú!

 

C: Informácie pre účastníkov, ktorí pricestujú do Žiliny v deň konania ŠVOČ t.j. 16. 5. 2019 vlakom, alebo diaľkovým autobusom:

PRÍCHOD DO ŽILINY VLAKOM:

Z hlavnej železničnej stanice v Žiline sa do areálu UNIZA – Stavebná fakulta dostanete MHD - trolejbusom č. 4. Po opustení budovy železničnej stanice, choďte vpravo cca 20 metrov a ste na zastávke trolejbusu č. 4. Nástup do trolejbusu č. 4 je na zastávke Železničná stanica, výstup na zastávke Žilinská univerzita. V trolejbusoch ide svetelná informácia o jednotlivých zastávkach a na nasledujúcu zastávku Vás upozorní aj zvukový oznam.

Cestovný lístok na MHD sa dá zakúpiť v automatoch, alebo stánkoch PNS. Na cestu MHD spojom č. 4 je potrebné si zakúpiť dvojpásmový lístok v cene 0,65 €. Tento cestovný lístok platí len pre jednu jazdu a je potrebné si ho označiť po vstupe do vozidla.

 

PRÍCHOD DO ŽILINY DIAĽKOVÝM AUTOBUSOM:

Účastníci, ktorí pricestujú do Žiliny na Hlavnú autobusovú stanicu, ktorá je vzdialená od železničnej stanice cca 200 m, musia prejsť tiež na zastávku trolejbusu č. 4.

POZOR! Zastávka trolejbusu č. 4 sa nachádza na oboch stranách, t.j. pri budove žel. stanice ale aj pri Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Tí, ktorí pricestujú diaľkovým autobusom na Autobusové nástupište musia prejsť na zastávku trolejbusu č. 4, ktorá sa nachádza vpravo od budovy žel. stanice, t.j. musia ísť z tej istej zastávky ako tí, ktorí pricestovali vlakom.

Trasa: Po vystúpení z diaľkového autobusu na Hlavnej AS, ( Hlavná autobusová stanica sa nachádza oproti budove pošty č. 2), treba ísť popri budove Okresného súdu a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, potom prejsť cez prechod na druhú stranu, alebo prejsť podchodom, ktorý sa nachádza o pár metrov ďalej od prechodu cez cestu. Keď budete na druhej strane, (pred budovou žel. stanice), tak sa dáte doľava a ste na zastávke trolejbusu č. 4.

Cestovný poriadok trolejbusu č. 4: http://www.dpmz.sk/cestovny-poriadok/

Ďalšie informácie o spojoch MHD v Žiline nájdete na webových stránkach Dopravného podniku mesta Žiliny http://www.dpmz.sk/


UBYTOVANIE

Ubytovanie pre účastníkov ŠVOČ, ktorí o to požiadali je zabezpečené v Ubytovacom zariadení ŽU Veľký diel z 15. 5./16. 5. 2019. Rozpis ubytovania bude zaslaný na e-mail príslušnej fakulte – hlavnému organizátorovi.

Ubytovacie zariadenie sa nachádza na ulici Vysokoškolákov č. 20.

Informácie o ubytovacom zariadení ŽU (mapa, kontakt...) nájdete na: http://vd.internaty.sk/.

Všetci ubytovaní účastníci majú dňa 16. 5. 2019 zabezpečené raňajky, ktoré sa budú podávať v Stravovacom zariadení UNIZA – NOVÁ MENZA - Jedáleň, ul. Univerzitná.

Stravovacie zariadenie UNIZA – NOVÁ MENZA sa nachádza cca 5 minút cesty pešo od ubytovania. Informácie – mapu Stravovacieho zariadenia ŽU nájdete na: http://www.novamenza.sk


STRAVA

Organizátor, Stavebná fakulta UNIZA v Žiline poskytne v rámci svojej réžie:

  • Raňajky dňa 16. 5. 2019 pre ubytovaných účastníkov v ŠD Vlčince (z 15. 5./16.5.2019)
  • Občerstvenie pre všetkých účastníkov v jednotlivých sekciách počas súťaže
  • Obed dňa 16. 5. 2013 pre všetkých účastníkov
  • Raut dňa 16. 5. 2013 pre všetkých účastníkov

Strava t.j. raňajky, obed a RAUT budú podávané v Stravovacom zariadení UNIZA – NOVÁ MENZA, ul. Univerzitná.

V prípade problémov a ďalších informácií týkajúcich sa dopravy, ubytovania, stravy, prosím kontaktujte tajomníčku fakulty:

Ing. Janka Klinková 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+ 421/41/513 5506 , resp. mobil: 0908/240496

Súťaž bude prebiehať v nasledovných sekciách a miestnostiach:

Sekcia Miestnosť
1. Pozemné stavby a architektúra AULA 3
2. Vodné stavby, vodné hospodárstvo a environmentálne inžinierstvo AE 203
3. Dopravné stavby AE 105
4. Stavebná mechanika AE 202
5. Materiálové inžinierstvo AF 208
6. Inžinierske konštrukcie a mosty AE 303
7. Geotechnika AE 103
8. Geodézia a kartografia AE 102
9. Technika prostredia budov AF 110
10. Ekonomika, riadenie a technológie stavieb AF 206
11. Mestské, krajinné inžinierstvo a ekológia AS 118
Rada ŠVOČ AE 307 – zasadačka dekana Stavebnej fakulty