Dôležité termíny

Termín zaslania prihlášky a práce:
10. mája 2019
Konanie súťaže:
16. mája 2019
Informácie pre účastníkov ŠVOČ 2019 (doprava, ubytovanie, strava)

Kontaktné informácie

Referát pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
andrea.husarikova@fstav.uniza.sk
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
peter.kotes@fstav.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

ŠTATÚT

XX. ročníka súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky

ŠABLÓNA PRÁCE

template.doc
template.pdf

Zborník ŠVOČ 2019 | (.iso)

Sekcia č. 1 - Pozemné stavby a architektúra

Miestnosť Aula 3. Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Dulenčín Juraj, doc. Ing. arch., Ph.D. VUT Brno
2. Ďurica Pavol, prof. Ing., PhD. ŽU Žilina
3. Kašpar Ján, Ing. arch. Ph.D. ČVUT Praha
4. Palko Milan, doc. Ing. arch., PhD. STU Bratislava
5. Tóth Stanislav, Ing. PhD. TU Košice

Sekcia č. 2 - Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Miestnosť AE 203Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Bálintová Magdaléna, prof. RNDr., PhD. TU Košice
2. Hluštík Petr, Ing., Ph.D. VUT Brno
3. Horký Filip, Ing. Ph.D. ČVUT Praha
4. Masarovičová Soňa, Ing., PhD. ŽU Žilina
5. Škrinár Andrej, doc. Ing. PhD. STU Bratislava

Sekcia č. 3 - Dopravné stavby

Miestnosť AE 105Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Cápayová Silvia, Ing., PhD. STU Bratislava
2. Horníček Leoš, Ing. Ph.D. ČVUT Praha
3. Komačka Jozef, prof. Dr. Ing. ŽU Žilina
4. Mandula Ján, doc. Ing., PhD. TU Košice
5. Svoboda Richard, Ing., Ph.D. VUT Brno

Sekcia č. 4 - Stavebná mechanika

Miestnosť AE 202Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Ivánková Oľga, doc. Ing., PhD. STU Bratislava
2. Keršner Zbyňěk, prof. Ing. CSc. VUT Brno
3. Kotrasová Kamila, doc. Ing., PhD. TU Košice
4. Kučerová Anna, Ing. Ph.D. ČVUT Praha
5. Lajčáková Gabriela, doc. Ing., PhD. ŽU Žilina
6. Michalcová Vladimíra, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava

Sekcia č. 5 - Materiálové inžinierstvo

Miestnosť AF 208Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Brodňan Miroslav, doc. Ing., PhD. ŽU Žilina
2. Gregorová Valéria, Ing., PhD. STU Bratislava
3. Majstríková Tereza, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
4. Ondová Marcela, Ing., PhD. TU Košice
5. Zach Jiří, doc. Ing., Ph.D. VUT Brno

Sekcia č. 6 - Inžinierske konštrukcie a mosty

Miestnosť AE 303Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Koláček Jan, Ing., Ph.D. VUT Brno
2. Bajzecerová Viktória, Ing., PhD. TU Košice
3. Fojtík Roman, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
4. Moravčík Martin, doc. Ing., PhD. ŽU Žilina
5. Šafář Roman, doc. Ing. Ph.D. ČVUT Praha
6. Šoltész Július, doc. Ing., PhD. STU Bratislava

Sekcia č. 7 - Geotechnika

Miestnosť AE 103Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Boštík Jiří, Ing., Ph.D. VUT Brno
2. Ďuriš Lukáš, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
3. Harabinová Slávka, Ing., PhD. TU Košice
4. Masopust Jan, doc. Ing. CSc. ČVUT Praha
5. Sitányiová Dana, doc. Mgr., PhD. ŽU Žilina
6. Slávik Ivan, doc. Ing., PhD. STU Bratislava

Sekcia č. 8 - Geodézia a kartografia

Miestnosť AE 102Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Husár Ladislav, doc. Ing., PhD. STU Bratislava
2. Jiříkovský Tomáš, Ing., Ph.D. ČVUT Praha
3. Matějík Miroslav, Ing., Ph.D. VUT Brno
4. Pisca Peter, Ing., PhD. ŽU Žilina

Sekcia č. 9 - Technické zariadenia budov a energie budov

Miestnosť AF 110Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Koubková Ilona, Ing., Ph.D. ČVUT Praha
2. Koudelková Daniela, doc. Ing., PhD. STU Bratislava
3. Rybárik Ján, doc. Ing., PhD. ŽU Žilina
4. Skotnicová Iveta, doc., Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
5. Topič Jan, Ing., Ph.D. VUT Brno
6. Vranayová Zuzana, prof. Ing., PhD. TU Košice

Sekcia č. 10 - Ekonomika, riadenie stavebníctva a technológia stavieb

Miestnosť AF 206Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Dohnal Radek, Ing., PhD.. VUT Brno
2. Ďubek Sivia, Ing., PhD. STU Bratislava
3. Kozlovská Mária, prof. Ing., PhD. TU Košice
4. Vitásek Stanislav, Ing. ČVUT Praha
5. Wernerová Eva, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
6. Zgútová Katarína, doc. Dr. Ing. ŽU Žilina

Sekcia č. 11 - Mestské, krajinné inžinierstvo a environmentálne inžinierstvo

Miestnosť AS 118Odborná porota:

P.č. Priezvisko, meno, titul univerzita
1. Ďurčanská Daniela, doc. Ing., CSc. ŽU Žilina
2. Endel Stanislav, Ing., Ph.D. VŠB Ostrava
3. Húsenicová Jarmila, doc. Ing. arch., PhD. STU Bratislava
4. Pavlovský Tomáš, Ing. arch., Ph.D. VUT Brno
5. Poórová Zuzana, Ing. arch., PhD. TU Košice